S RESPEKTEM K NAŠIM KOŘENŮM

Společnost – prosperující komunity

Icon
Banner Image
Být dobrý, dělat dobro

Odkaz našich zakladatelů: „Být dobrý, dělat dobro“ přesahuje hranice našeho podnikání. Velmi nám záleží na farmářích, pracovnících a komunitách, se kterými komunikujeme. Zjistěte, co všechno pro ně děláme.

Thriving Communities
Farmáři jsou součástí naší rodiny
Farmáři jsou součástí naší rodiny

Pečujeme o pěstitele, se kterými spolupracujeme. Jak?
- Prostřednictvím školení, rozvoje znalostí a transferu technologií zvyšujeme výnosy a poskytujeme pěstitelům lepší příjem.
- Prostřednictvím nástupnictví v zemědělství.
- Díky dlouhodobým smlouvám, které jim dávají větší jistotu.

Aktivity ve prospěch komunit
Aktivity ve prospěch komunit

Bojujeme proti hladu a sociálnímu vyloučení. Co děláme? Spolupracujeme:
- s potravinovými bankami v Evropě již mnoho let, zapojujeme se do různých aktivit ve prospěch komunit
- s místními komunitami rozvíjením dobrovolnických kampaní, které zapojují naše zaměstnance

handshake

S RESPEKTEM K NAŠIM KOŘENŮM

Návrat ke všem našim závazkům