S RESPEKTEM K NAŠIM KOŘENŮM

Zemědělství - inteligentní a udržitelné zemědělství

Icon
Banner Image
Inteligentní a udržitelné zemědělství je v našich rukách

Abychom mohli čelit výzvám zítřka, musíme jednat, ale zároveň postupovat správným způsobem.
Seznamte se s našimi opatřeními šetrnými k planetě, které byly přijaty na ochranu přírodních zdrojů, a které poskytují pěstitelům prostředí vhodné pro budoucnost.

Sustainable Agriculture
Osvědčené postupy ve spolupráci s farmáři
Osvědčené postupy ve spolupráci s farmáři

Farmáři jsou naši partneři. Proto s našimi 1600 pěstiteli podepisujeme dlouhodobé smlouvy, které jim zajistí dlouhodobé partnerství a férový příjem.

Věděli jste, že…?

Naši pěstitelé se s námi dělí o lásku k bramborám. To je důvod, proč 80 % z nich s námi spolupracuje už více než 10 let… a někteří i více, než 3 generace!

Osvědčené postupy v oblasti ochrany životního prostředí
Osvědčené postupy v oblasti ochrany životního prostředí

100 % našich brambor se pěstuje v kontinentální Evropě a všechny pocházejí od certifikovaných výrobců GAP. Co to je certifikát GAP (Good Agricultural Practice)? Zajišťuje bezpečnost potravin, jejich vysledovatelnost, udržitelnost životního prostředí, biodiverzitu a zdraví půdy.
McCain též poskytuje pěstitelům poradenství a technickou podporu. Naši terénní pracovníci, agronomové a technici, často navštěvují farmy a spolupracují s pěstiteli, aby jim poskytli ty nejlepší podmínky pro pěstování brambor v souladu s respektem k životnímu prostředí.

V blízkosti polí
V blízkosti polí

Proč se naše továrny nacházejí na severu Evropy? Odpověď se skrývá v půdě: protože je to jedno z nejlepších míst v Evropě pro pěstování brambor.
Naše továrny se nacházejí méně než 150 km od bramborových polí, abychom zajistili čerstvost plodin, snížili náklady na dopravu i emise C02.

Pilotní farmy, místo pro inovace
Pilotní farmy, místo pro inovace

Od roku 2016 identifikovalo 13 pilotních farem v celé Evropě nejlepší zemědělské postupy pro pěstování brambor.
Jejich cíle? Optimalizace výnosů, zlepšení ochrany půdy, biodiverzity, identifikace nových postupů a nových technologií. A po schválení jsme tyto cenné znalosti rozšířili i do naší komunity pěstitelů.

Účel: regenerativní zemědělství
Účel: regenerativní zemědělství

McCain se zavazuje, že do roku 2030 bude na 100 % celosvětové plochy, na které se pěstují McCain brambory (téměř 150 000 hektarů), využívat regenerativní zemědělské postupy.

Co tím myslíme?
Jedná se o soubor pěstitelských technik, které: zlepšují
a obnovují agronomický potenciál půdy, aby byla odolnější, zachovávají biodiverzitu, snižují emise skleníkových plynů, mají za cíl minimalizovat využití vstupů při sklizni, a to při zachování pravidelné produkce.

Tyto postupy sestávají například ze snížení hloubky obrábění půdy, pokrytí půdy mezi dvěma plodinami rostlinami nebo květinami, poskytnutí většího úkrytu pro ptáky a včely, technologií ke snížení používání pesticidů, hnojiv a vody
a podobně.

 

Pole plná příležitostí

Díky našemu videu se ocitnete v Holandsku a dozvíte se, jak jeden z našich pěstitelů udržuje rovnováhu v přírodě. Květy, hmyz a úžasné brambory spolu žijí v harmonii.

S RESPEKTEM K NAŠIM KOŘENŮM

Návrat ke všem našim závazkům