Kdo jsme

Naše hodnoty

Být přirození

Naše základní hodnoty a kodex chování společně nasťiňují náš závazek vždy jednat eticky a ve shodě se zákonem a to ve všech oblastech našeho působení.

Základní hodnoty

Autentičnost
Být opravdoví, otevření a neformální. Velkoryse naslouchat. Mluvit přímo.

Závazek
Vytvářet vaši budoucnost. Být vizí. Mít odvahu postavit se za lepší společnost, lepší svět, vaše lepší já.

Důvěryhodnost
Dělat správnou věc. Budovat opravdové vztahy s našimi zákazníky i všemi zaintresovanými stranami.

Být přirození

Tohle by se vám mělo líbit

Děláme dobro
Pole brambor

Zodpovědnost za životní prostředí

Zjistěte víc
Nejčtěnější
články