Respektujeme životní prostředí v průběhu celého výrobního cyklu

Respektujeme životní prostředí v průběhu celého výrobního cyklu

McCain se zavázal k tomu, že bude nepřetržitě snižovat dopady své činnosti na životní prostředí. Mezi lety 2005 a 2012 se nám podařilo snížit spotřebu vody stejně jako spotřebu energie v továrnách McCain po celé Evropě. Do roku 2012 jsme snížili spotřebu vody u každého produktu o 12%. Ušetřili jsme zhruba tolik vody, kolik spotřebuje 5 000 lidí.

Respektujeme životní prostředí v průběhu celého výrobního cyklu

Tohle by se vám mělo líbit

Dobré
chvíle
Nejčtěnější
články